Buscando por autoría: Da Cunha Euclides +

Resultados de la búsqueda: 2

Da Cunha Euclides. (2010). Os sertões. Rio de Janeiro: SciELO Books - Centro Edelstein de Pesquisas Sociais


Palabras clave: Brasil, Guerra de Canudos, Historia,

Os sertões
Da Cunha Euclides. (1980). Los sertones. Caracas: Biblioteca Ayacucho


Palabras clave: Brasil, Guerra de Canudos, Historia,

Los sertones