Autoría: Leibsohn Dana
Publicación: 2009
Ciudad & País: Washington D. C.
Idioma: Inglés
Palabras clave:
Para citar: Leibsohn Dana. 2009. Script and Glyph : Pre-Hispanic History, Colonial Bookmaking and the Historia Tolteca-Chichimeca. Washington D. C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collection