Vanishing Veddas


Vanishing Veddas
Autor(a):
 
Año:
 
Editorial:
 
Ciudad/País:
Sri Lanka

Idioma:

Palabras clave:
, ,

Wijesekera, Nandadeva. 1982. Vanishing Veddas. . Sri Lanka: Royal Asiatic Society of Sri Lanka (RASSL)
Vanishing Veddas